1. Ana Sayfa
  2. Misyonumuz
  3. Programlar

Sevgi Doktorları

Hastanede yatmak bir çocuk açısından genellikle zor bir şeydir.

Alışılmadık ciddi  bir ortamda, çocuk ailesi ve arkadaşlarıyla temasını kaybetmektedir. İşte burada hastane palyaçosunun etkisi kendini gösterir. Hastane palyaçosu gösterisini,  çocuğu ziyaretinin merkezine yerleştirecek şekilde tek bir çocuk üzerine inşa eder ve çocuğa göre ayarlar ve bunu da doktorlar ve bakım personeliyle birlikte çalışarak yapar. Sevgi Doktorları bu esnada ebeveynleri ve kardeşleri de dikkate alır ve onları da sürece dahil eder. Böylelikle küçük hasta, gündelik hastane yaşamından bir anlığına da olsa uzaklaşabilir ve renkler, hayalgücü ve oyundan oluşan kendi dünyasına giden yolu yeniden bulabilir.